Wijkwijs Den Haag interview dromen

In decembernummer 2018 van het blad Wijkwijs Den Haag staat het interview over dromen.

Titel is: Els Pet maakt mensen wegwijs in dromenland. Dromencoach die ingaat op dromen en deze diepgaand bespreekt. Bent u geïnteresseerd in nadere informatie of contact?