Achterliggende zaken

Certificering

Certificering van Els Pet van CommCoach als coach, trainer, supervisor:NOBCO senior practitioner coach Els Pet

  • gecertificeerd coach NOBCO / EIA Senior Practitioner (Nederlandse Orde van Beroeps Coaches)
  • bij het CRKBO als trainer/docent
  • voor Online Trainingen Train the Teleclass Trainer.
  • lid van Vereniging voor de Studie van Dromen.

Ethische code / beroepscode
De informatie wordt vertrouwelijk behandeld in het belang van de coachee en passend binnen NOBCO senior practitioner coach Els Petgeldende wet- en regelgeving.
CommCoach Els Pet: ik houd me vrijwillig en volledig aan de Ethische gedragscode NOBCO én aan de Ethische code van de Academie voor Counselling en Coaching.

Wet DBA arbeidsrelatie opdrachtgever – coach
Er is een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst voor NOBCO coaches. Opdrachtgevers en ik kunnen de modelovereenkomst gebruiken om een contract af te sluiten. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen, zolang er volgens de overeenkomst gewerkt wordt.

BTW-vrijcertificering trainer bij CRKBO
De beroepsgerichte opleidingen van CommCoach zijn BTW-vrijgesteld door registratie in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Klachtenreglement
Klachtenreglement NOBCO.

Algemene voorwaarden, privacy en disclaimer
De algemene voorwaarden, privacyregels en de disclaimer staan onderaan elke pagina van de website DromenCoach.