Interview dromencoach Den Haag

Een van de buurtbladen benaderde me voor interview dromencoach Den Haag. Door mijn deelname aan de Parelroute van de Flora en faunawijken in Den Haag vond de redactie van Wijkwijs de dromeninvalshoek interessant voor het kerstnummer. In december 2018 verschijnt het artikel in het blad Wijkwijs. Alvast een leuke uitsmijter als tipje van de sluier: “U kunt ook iemand anders een dromenconsult of – workshop cadeau doen. Weer eens iets heel anders dan de gangbare bekende cadeaus. Een heel bijzonder kerstcadeau dus.”