Reacties workshop Dromen

3 Reacties op de workshop Dromen oktober 2015 voor coaches te Rotterdam:
Fijne opbouw: inhoud èn theorie/uitleg. Het is een manier om dingen uit te werken (Jacqueline).
Ik wilde meer weten over betekenissen van dromen; en heb geleerd zicht te krijgen op de dromen (Melinda).
Alles was goed! in deze workshop. Ik heb tools gekregen om met dromen te oefenen (Jeanette).