Dromen als appetizer in Rotterdam

Geïnterviewd  over dromen voor het programma Appetizers van de Rotterdamse Radio Brasa.
Merknaam “Grey” vroeg onder andere:

Zijn betekenissen van dromen ook verschillend per cultuur?
Nee en ja. Ieder droomt over eigen ervaringen en vraagstukken; daarin verschillen mensen uit verschillende culturen niet. En ja, de inhoud kan verschillen: een visser in Tobego droomt andere ingrediënten dan een Turkse pizzabakker. Ook de manier waarop mensen met dromen omgaan, is verschillend. Bij sommige indianenstammen is een droom van belang voor de gehele stam. In Europa zijn directeuren van grote ondernemingen niet gewend om hun eigen droom op te vatten als droom ten behoeve van hun organisatie.

EN
Wat doet uw organisatie precies?
via mijn bedrijf CommCoach in Rotterdam coach en train ik mensen in hun persoonlijke ontwikkeling. Werken met dromen in workshops en gesprekken is een van de creatieve methoden die ik gebruik. Bij dromencoaching gaan we na wat de droomuitwerking betekent voor het dagelijks leven en welke acties de dromer gaat ondernemen.

Het interview wordt over 1 of 2 weken uitgezonden.
– wordt vervolgd –